Marknadssegment

Alucrom utför blästring, rostskyddsmålning och annan ytbehandling på sina fasta verkstäder eller som entreprenader i fält. Från enklare verkstadsgrundfärg till de mest avancerade målningssystemen i samtliga korrosivitetsklasser (Korrosivitetsklass C1 till C5-Marin samt korrosivitetsklasserna i vatten & jord, Im 1 till Im 3) enligt ISO 12944, EN 1090-2 samt enligt NORSOK M-501 - Vi klarar det mesta!

Alucrom arbeter i huvudsak inom följande marknadssegment där vi erbjuder vi våra kunder kompletta lösningar på deras korrosionsproblem:

  • Olja & Gas (Onshore/Offshore)
  • Petrokemi
  • Energi (Kärnkraft, Vattenkraft, Vindkraft, Värmekraft, Vågkraft)
  • Papper & Massa
  • Broar & övrig infrastruktur
  • Tunga fordon & Trailers
  • Metall & Gruvor
  • Tillverkande stålindustri
  • Brandskydd (Cellulosic & Hyrdrocarbon)
  • Livsmedel