"Auktorisation för Rostskyddsmålning" - En trygghet för beställaren

Alucrom AB är Auktoriserat för rostskyddsmålning sedan 1980-talet. Alucrom har också tidigare varit en del av styrelsen under många år och har med sin kompetens och erfarenhet drivit viktiga frågor för vår bransch framåt.

Krav på tekniska och personella förutsättningar vid rostskyddsmålning kan anses vara uppfyllda om företaget är godkänt av Auktorisationsnämnden för rostskyddsmålning och att verksamhetssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 samt enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 

Auktorisation i Rostskyddsmålning

Alucrom AB är "Auktoriserad i Rostskyddsmålning" av Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening eller i dagligt tal "Auktorisationsnämnden för Rostskyddsmålning" både för fältarbetsplatser (TYP F) och för målning i fast verkstadslokal (TYP V).

Alucrom uppfyller därmed Auktorisationsnämndens krav på tekniskt kompetenta rostskyddsmålare, där flertalet är utbidade "Diplommålare", vilket är vår bransch motsvarighet till "licenssvetsare".

Rostskyddsmålning kräver kompetens!

Auktoriserad i rostskyddsmålning