Diplommålare

Grunden för en väl utförd ytbehandling och en lång livslängd på målningssystemet är utbildad personal! Certifierade yt- och rostskyddsmålare är grunden till din kvalitetssäkring tillsammans med vårt certifierade verksamhetssystem.

Alucrom har enbart tekniskt kompetenta operatörer anställda, och vi uppfyller Auktorisationsnämndens krav på minst 50% diplommålare vid varje arbetsplats. Dessutom skall minst 25% ha erfarenhet minst motsvarande intagningskraven för Auktorisationsnämndens godkända utbildning. Som ledande i vår bransch har vi på eget initiativ en målsättning, att 100% av våra operatörer skall vara utbildade "Diplommålare".

Diplommålare

Diplommålare är vår bransch motsvarighet till "Licenssvetsare". Detta garanterar att personen i fråga har genomgått en teroretisk och praktisk utbildning på minst 55 timmar och har grundläggande kunskaper samt kan utföra kvalificerade arbetsmoment inom förbehandling, blästring och rostskyddsmålning

Teoretiskt avsnitt

 • Korrosion
 • Föroreningar
 • Kontroll av miljön
 • Avfettning, tvättning
 • Rengöring med mekaniska metoder
 • Blästring
 • Kontroll av ytor före och efter blästring
 • Olika typer av rostskyddsfärger och deras egenskaper
 • Målningssystem
 • Färgdatablad & Säkerhetsdatablad
 • Planering av lager, riggning av tillfällig arbetsplats
 • Applicering av färg
 • Kontroll av applicerad färg
 • Bättringar
 • Besiktning
 • Arbetsmiljö
 • Yttre miljö

Praktiskt avsnitt

 • Fristråleblästring
 • Maskinslipning/borstning
 • Målning med pensel/rulle
 • Högtryckssprutning
 • Konventionell sprutning

Kunskapskontroll genomförs som ett skriftligt prov, med ca 30 frågor som täcker de i kursen ingående avsnitten.

Rostskyddsmålning kräver kompetens!