Ekonomi

Alucrom AB är klassat som ett trippel A (AAA) företag av Soliditet AB. Detta innebär att Ni arbetar med en mycket seriös, långsiktig och stark ekonomisk partner som innehar den absolut högsta bedömningen för sin kreditvärdighet. Vår stabila ekonomi i kombination med en stark ägarstruktur (Midroc), gör att vi inte bara kan driva och finansiera vår dagliga verksamhet, utan också utveckla den med ny produktionsutrustning & innovativa produktionslösningar. Allt för att uppnå bästa produktivitet med hög kvalitet, och därmed sänkta kostnader för dig som kund. Vår ekonomi - Din trygghet!

Historisk omsättning och lönsamhet

Omsättning (kkr)

2015* 2014* 2013* 2012* 2011* 2010*
304 187   
267 268
272 929   
259 530  
296 256 
240 230 






Vinst före bokslutsdispositioner och skatt (kkr)

2015* 2014* 2013* 2012* 2011* 2010*
25 464 
12 926
9 489 
1 638  
10 809   
4 044   

 

*Avser Alucromgruppen: Alucrom AB, Alucrom Polen, Alucrom Finland och MPA Alucrom AB.