FROSIO Coating Inspectors enligt NS 476

Alucrom har ett antal certifierade inspektörer enligt FROSIO (The Norwegian Professional Council for Education and Certification of Inspectors for Surface Treatment - Norway).

Certifierade FROSIO inspektörer enligt NS 476 är oftast ett krav från större beställare när det gäller kvalificerad rostskyddsmålning.

Certifierade FROSIO inspektörer (eller NACE inspektörer) är också ett "skall" krav när ytbehandling utförs enligt offshore standarden NORSOK M-501 (Chapter 10.2.5).