HMS och Arbetsmiljö - En oskiljaktig del av vårt dagliga arbete

"Friska medarbetare skapar leveranssäkra arbeten!"

Vi har under flera år aktivt arbetat med hälsa och säkerhet för att minimera riskerna för vår personal. Alucrom betraktar hälsa- & säkerhetsarbetet som en oskiljaktig del av den dagliga verksamheten.

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra och utveckla hälsa- och säkerhetsprocedurerna i vårt verksamhetssystem. Alla våra målare är utbildade och certifierade enligt Arbetsmiljöverkets Föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker inklusive härdplaster (AFS 2014:43) för hantering av epoxi och isocyanathärdande produkter samt vissa esterplaster, såsom Vinylester och Polyesterprodukter.

Sedan flera år arbetar Alucrom med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1.

Arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS 18001:2007

Sedan maj 2012 är Alucrom arbetsmiljöcertifierade enligt den internationella standarden OHSAS 18001:2007 (Occupational Health & Safety Assessment Specification).