Kvalitetsarbete - en självklarhet för oss!

"Dokumenterad kvalitet enligt tidplan & budget med garanti på utförda arbeten!"

Kvalitetsarbete - en självklarhet för oss!

Vi har arbetat med kvalitetssystem sedan slutet av 80-talet, under slutet av 90-talet skapade vi ett verksamhetssystem omfattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008

År 2000 blev vi certifierade enligt ISO 9002:1994 och år 2003 blev vi certifierade enligt ISO 9001:2000. Sedan år 2009 är vi certifierade enligt ISO 9001:2008