Nyttiga länkar

Här kan Du hitta nyttiga länkar i vår verksamhet

Branschorganisationer

Målarmästarna www.maleri.se

Stålbyggnadsinstitutet www.sbi.se

Sveff www.sveff.se

Standarder/Normer/Certifieringar

SIS www.sis.se

ISO www.iso.org

ASTM www.astm.org

SSG www.ssg.se

FROSIO www.frosio.no

NACE www.nace.org

NORSOK www.standard.no/petroleum

Färgkartor/Kulörsystem

NCS, Sverige www.ncs.se

RAL, Tyskland www.ral.de

Myndigheter

Arbetsmiljöverket www.av.se

Boverket  www.boverket.se

Fackförbund

Målareförbundet www.malareforbundet.se

Unionen www.unionen.se

Ledarna www.ledarna.se