Vårt miljöarbete

"Vår framtida miljö - Beställarens & entreprenörens gemensamma ansvar!"

Vårt arbete med miljö och system för detta har utvecklats sedan 1994 och under slutet av 90-talet införlivades detta i vårt verksamhetssystem.

Miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004

Sedan 2005 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004