NACE Coating Inspectors

Alucrom har ett antal utbildade personer enligt NACE (The National Association of Corrosion Engineers - USA). Förutom kompetensen har vi genom utbildningen också stor kunskap inom amerikansk standard.

NACE inspektörer är oftast ett krav från större beställare när det gäller kvalificerad rostskyddsmålning.

NACE inspektörer (eller FROSIO inspektörer) är också ett "skall" krav när ytbehandling utförs enligt offshore standarden NORSOK M-501 (Chapter 10.2.5).