Gävle Galvan AB

Alucrom och Gävle Galvan har sedan 90-talet arbetat tillsammans i gemensamma lokaler på industriområdet Näringen i Gävle. Det delade geografiska läget utgör en stor konkurrensfördel, då kostsamma och tidskrävande transporter minimeras.

Duplexbehandling/Rostskyddsmålning av varmförzinkade tryckkärl och stålkonstruktioner

Samarbetet ger Gävle Galvan större möjligheter till kompletta kundunika lösningar, t ex tillverkning av tryckluftskärl, stolpar eller fackverkskonstruktioner som varmförzinkas och sedan termoplastas eller rostskyddsmålas för ytterligare korrosionsskydd (sk "Duplexsystem") eller mer estetiskt tilltalande yta. Därefter erbjuder Gävle Galvan lager-hållning och distribution som del av ett helhetskoncept.

Samarbetet gör att Gävle Galvan kan utlova kund "ett samtal och vi löser allt", och den unika termoplastningen utgör en stor fördel för företag som t ex MoraMast, vilka tillverkar belysningsstolpar.

Gävle Galvan AB ingår i SafeRoad group, en Norsk verkstadsindustri-koncern med fokus på vägsäkerhet och med verksamhetsområden som infrastruktur, skyltar och vägmarkeringar.