Våra resurser och vår utrustning

Tack vare Alucroms storlek både personellt och maskinellt kan vi erbjuda vår marknad både kompetens och erfarenhet utöver det vanliga. Detta tillsammans med i många fall unika produktionsmetoder samt rationella inköp av material och utrustning leder till att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva ytbehandlingslösningar.

Flertalet av våra medarbetare är utbildade rostskyddsmålare = "Diplommålare"Vi har ett antal utbildade FROSIO och NACE inspektörer verksamma på olika platser i Sverige.

Målningsstationer

Samtliga av våra fasta anläggningar är helt inbyggda målningsstationer uppdelade i separata blästrings- och målningshallar med full uppvärmning, ventilation och belysning. Detta ser vi som ett måste för att kunna uppnå bästa möjliga förhållanden för god kvalitet, arbetsmiljö och extern miljö.

Blästerhallarna på stationerna är byggda med återvinningssystem och stoftavskiljare, för att på ett rationellt kunna arbeta med "steel grit" som blästermedel. Detta minskar även den totala avfallsmängden då materialet re-cirkuleras upp till 20 gånger. Givetvis utför vi schemalagd kontroll och analys av fett och oljehalt i blästermedlet samt återkommande kontroller av bläster-medlets fraktioner. Detta är en förutsättning för att uppnå önskad kvalité på ytbehandlingsarbetet.

Flera av våra målningsstationer har installerade sk slungrensmaskiner. Dessa automatiska blästermaskiner är ett led för att höja vår egen produktivitet och korta ner ledtiderna för våra kunder.

Rostskyddsentreprenader i Sverige och utomlands

På entreprenadsidan är vi kompletta med kompressorer, färgpumpar, blästerklockor, sandsugare och kontrollutrustning. Utrustningen är placerad på 4 strategiska avdelningar i Sverige, vilket innebär en snabb etablering oavsett var objektet är placerat.

Inom Alucrom har vi bland annat följande utrustning:

  • > 130 blästerklockor
  • > 130 färgpumpar varav flertalet 2-komponentspumpar
  • > 30 truckar och baklyftar
  • > 50 kompressorer
  • > 100 sandsilos och sugcontainers
  • > 100 mätinstrument och annan kontrollutrustning

Detta innebär att vi har kapacitet att genomföra flera större entreprenader under samma tid på flera objekt samtidigt.