Alucrom är prekvalificerade enligt Sellihca

Alucrom är registrerade som fullvärdig leverantör enligt Sellihca som fullvärdig leverantör i "the Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System" i kategorierna:

SELLIHCA CODES

2.20.1: Surface Treatment/Sandblasting Services

2.20.9: Heat Treatment/Hardening Services (Avspänningsglödgning)

AUCS CODES

2.9.4: Industrial Painting & Specialist Coating Services

4.8.22: Heat Treatment/Hardening Services (Avspänningsglödgning)

Sellihca är ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem som drivs av Achilles på uppdrag av nordiska energibolag.