Våra aktuella referenser

Här finner Ni ett axplock av våra referenser som vi med stolthet har utfört under år 2016. Referenser från år 2009 och famåt hittar Ni längst ner i den vänstra kolumnen. Vi utför våra arbeten på våra rikstäckande fasta ytbehandlingsanläggningar eller som entreprenader i fält både som utförandeentreprenader likväl som totalentreprenader helt enligt våra kunders önskemål. Alucroms fokus är alltid komplett dokumentation, hög kvalitet, stor miljöhänsyn, säker arbetsmiljö och på vår tidplan.

 • Papper & Massa – Stora Enso, Skutskär

  APRIL 2017 – Alucrom har utfört blästring & målning av en stålstomme till massabruket Stora Enso i Skutskär. All ytbehandling har utförts enligt kravspecifikationen SSG, som är skogsindustrins teknikstandard på vår anläggning i Gävle.

 • Infrastruktur - Entreprenadmaskiner

  APRIL 2017 – Alucrom har utfört komplett omlackering av en borrmaskin (BV1080) åt Hercules Grundläggning på vår anläggning i Stockholm. Borrmaskinen är ytbehandlad med 4 olika kulörer enligt originalspecifikation.

 • Papper & Massa – Rörbryggor

  MARS 2017 – Södra Cell genomför en investering på ca 700 miljoner SEK på sitt massabruk i Mörrum. Projektet pågår och kommer att avslutas under november 2017.

 • Olja & Gas – Gascistern

  MARS 2017 - Alucrom har ytbehandlat en heliumcistern på sin anläggning Göteborg. Cisternen är 26 meter lång och väger 66 ton!

 • Serieproduktion

  FEBRUARI 2017 – På våra fasta anläggningar för avancerad ytbehandling utför vi blästring & målning av många olika typer av produkter och konstruktioner.

 • Lackering av tunga fordon

  FEBRUARI 2017 - Midroc Alucrom utför avancerad fordonslackering av tunga fordon på några av sina specialanpassade ytbehandlingsanläggningar. Dessa är strategiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Motala.

 • Olja & Gas – Onshore

  JANUARI 2017 – Alucrom utför kontinuerligt invändig och utvändig cisternmålning på samtliga raffinaderier i Sverige och på de flesta oljedepåer. Vi är också den entreprenör som har mest erfarenhet och kan visa upp flest referenser inom denna typ av ytbehandling.

 • Byggsmide

  JANUARI 2017 – Många av våra 22 ytbehandlingsanläggningar är specialanpassade för att hantera olika typer av byggstål. Det kan vara stålstommar, brobalkar eller olika typer av räcken.