Våra aktuella referenser

Här finner Ni ett axplock av våra referenser som vi med stolthet har utfört under år 2016. Referenser från år 2009 och famåt hittar Ni längst ner i den vänstra kolumnen. Vi utför våra arbeten på våra rikstäckande fasta ytbehandlingsanläggningar eller som entreprenader i fält både som utförandeentreprenader likväl som totalentreprenader helt enligt våra kunders önskemål. Alucroms fokus är alltid komplett dokumentation, hög kvalitet, stor miljöhänsyn, säker arbetsmiljö och på vår tidplan.

 • Olja & Gas – Offshore

  JUNI 2017 – Nu börjar vårt arbete med bostadsmodulen till Martin Linge projektet utanför Norges kust gå mot sitt slut, och bostadsmodulen kommer snart att skickas ut från Göteborgs Hamn för vidare transport på pråm till Nordsjön. Detta har varit ett gigantiskt arbete för Alucrom som har pågått i nästan 2 år.

 • Papper & Massa – Södra Cell

  MAJ 2017 - Södra Cell har investerat ca 4 miljarder SEK i massabruket i Värö. Med investeringen kommer Södra Cell Värö att nästan fördubbla sin massakapacitet, från dagens 425 000 ton till 700 000 ton per år. Det innebär att fabriken blir en av de fem största producenterna av barrsulfatmassa i världen.

 • Olja & Gas – Cisternmålning

  MAJ 2017 – Alucrom har utfört ommålning av en befintlig fotogencistern som lagerhåller råvara till flygbränsle (Jet Fuel) på St1 raffinaderi i Göteborg.

 • Papper & Massa – Stora Enso, Skutskär

  APRIL 2017 – Alucrom har utfört blästring & målning av en stålstomme till massabruket Stora Enso i Skutskär. All ytbehandling har utförts enligt kravspecifikationen SSG, som är skogsindustrins teknikstandard på vår anläggning i Gävle.

 • Infrastruktur - Entreprenadmaskiner

  APRIL 2017 – Alucrom har utfört komplett omlackering av en borrmaskin (BV1080) åt Hercules Grundläggning på vår anläggning i Stockholm. Borrmaskinen är ytbehandlad med 4 olika kulörer enligt originalspecifikation.

 • Papper & Massa – Rörbryggor

  MARS 2017 – Södra Cell genomför en investering på ca 700 miljoner SEK på sitt massabruk i Mörrum. Projektet pågår och kommer att avslutas under november 2017.

 • Olja & Gas – Gascistern

  MARS 2017 - Alucrom har ytbehandlat en heliumcistern på sin anläggning Göteborg. Cisternen är 26 meter lång och väger 66 ton!

 • Serieproduktion

  FEBRUARI 2017 – På våra fasta anläggningar för avancerad ytbehandling utför vi blästring & målning av många olika typer av produkter och konstruktioner.

 • Lackering av tunga fordon

  FEBRUARI 2017 - Midroc Alucrom utför avancerad fordonslackering av tunga fordon på några av sina specialanpassade ytbehandlingsanläggningar. Dessa är strategiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Motala.

 • Olja & Gas – Onshore

  JANUARI 2017 – Alucrom utför kontinuerligt invändig och utvändig cisternmålning på samtliga raffinaderier i Sverige och på de flesta oljedepåer. Vi är också den entreprenör som har mest erfarenhet och kan visa upp flest referenser inom denna typ av ytbehandling.

 • Byggsmide

  JANUARI 2017 – Många av våra 22 ytbehandlingsanläggningar är specialanpassade för att hantera olika typer av byggstål. Det kan vara stålstommar, brobalkar eller olika typer av räcken.