Byggsmide

JANUARI 2017 – Många av våra 22 ytbehandlingsanläggningar är specialanpassade för att hantera olika typer av byggstål. Det kan vara stålstommar, brobalkar eller olika typer av räcken.

I dessa anläggningar har vi ett flöde på godset som gör att vi minimerar vår godshantering under hela processen. Vi lyfter på godset när det ankommer till vår anläggning på specialanpassade vagnar eller riggar. Efter tvätt passerar godset både blästring, avdamning och målning utan att vi behöver röra godset innan det är dags för avlastning och paketering innan transport till kund eller arbetsplats. Detta innebär att vi kan hålla vår process kostnadseffektiv och att vi nyttjar våra mantimmar på rätt sätt.

För oss gäller det att packa ”rätt”, för att undvika transport och hanteringsskador på färdigmålat gods. Vi har blivit lite utav specialister på att packa olika typer av gods för att undvika skador på färdigmålat gods. Detta sparar mycket pengar för våra kunder, då de slipper en omfattande bättringsmålning efter montage. Bilderna visar en nytillverkad stålstomme placerad på specialanpassade vagnar samt packade pinnräcken med spännband och mellanlägg.