Infrastruktur - GC-Bro - Åkersberga

OKTOBER 2017 - Alucrom utför ommålning av en GC-bro i Åkersberga utanför Stockholm. I projektet arbetar vi som totalentreprenör åt Österåkers kommun.

Projektet består av totalt 6 brosektioner. Istället för att bygga ställning och täcka in denna för blästring & målning på plats, valde vi i samråd med beställaren att plocka ned bron sektionsvis och transportera brosektionerna till vår anläggning i Jordbro i södra Stockholm.
På vår ytbehandlingsanläggning kan vi under kontrollerade förhållanden utföra alla arbetsmoment helt oberoende av väder och vind. Beställarens fördelar med denna tekniska lösning, är ekonomiska men även miljömässiga, då vi slipper att deponera använd blästersand, och istället använda vår återvinningsanläggning för blästermedel på vår anläggning. I detta fall får beställaren en billigare bro samtidigt som vi erbjuder stora miljövinster.
Ytbehandlingen genomförs med ett målningssystem klassificerat enligt korrosivitetsklass C5-M (marin), och totalytan för de 6 brosektionerna är 1600 m².
Alucrom - Din partner för kvalificerade ytbehandlingsentreprenader.