Infrastruktur - Rångedalabron - Riksväg 40

AUGUSTI 2017 - Alucrom utför ommålning av Rångedalabron som en totalentreprenad åt Trafikverket.

Förbehandling består av högtryckstvätt med färskvatten (500 bar) samt blästring av större skador till renhetsgrad Sa 2½. Mindre skador maskinbearbetas till renhetsgrad St2. Vår ställningslösning gör att vi arbetar över båda vägfarbanorna i 70 meters etapper, där varje etapp besiktigas innan vi river ställningen och påbörjar nästa etapp.

Målningssystemet består av epoxi och polyuretan enligt Trafikverkets tillägg och ändringar till AMA Anläggning.