Infrastruktur – GC bro – Jönköping

NOVEMBER 2017 – Alucrom har utfört komplett ommålning av en GC-bro över den starkt trafikerade E4:an i Jönköping vid A6 center.

Istället för att bygga ställning och utföra arbetet på plats, valde vi i samråd med beställaren att lyfta ned bron i sektioner och transportera brosektionerna till en av våra anläggningar för blästring & målning i Göteborg. Detta för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt för både passerande trafik och vår egen personal. Dessutom genomfördes allt ytbehandlingsarbete inomhus under kontrollerade förhållanden utan inverkan av dåligt väder eller vind.

Bron ytbehandlades sektionsvis med ett målningssystem som uppfyllde korrosivitetsklass C5-M enligt AMA Anläggning. I detta projekt arbetade Alucrom som totalentreprenör åt vår beställare.

Förutom blästring & målning ingick bland annat följande i Alucroms totalentreprenad: Nya räcken, ny asfalt, nya lagerplattor, installation av ny LED-belysning samt inmätning.