Olja & Gas – Cisternmålning

MAJ 2017 – Alucrom har utfört ommålning av en befintlig fotogencistern som lagerhåller råvara till flygbränsle (Jet Fuel) på St1 raffinaderi i Göteborg.

I Alucroms uppdrag ingick komplett ytbehandling av utvändig cisternmantel samt helmålning av det flytande taket. Totalt har ca 6000 m² stålyta ytbehandlats i projektet.

Alucrom utför kontinuerligt avancerad ytbehandling på samtliga raffinaderier i Sverige (Preem, St1, Nynäs) samt på de flesta oljeterminaler för flertalet distributionsbolag runt om i Sverige. Vi är i särklass den entreprenör med mest erfarenhet av cisternmålning med en enorm referenslista för både invändig- och utvändig cisternmålning.

För invändiga cisternmålningar föreslår vi alltid typprovade målningssystem enligt MSBFS 2014:5 (föreskrifter om cisterner & rörledningar för brandfarliga vätskor). Detta kan ge vår uppdragsgivare ett förlängt inspektionsintervall om 12 år istället för 6 år, och därmed spara stora pengar för ägaren av cisternen.