Olja & Gas – Gascistern

MARS 2017 - Alucrom har ytbehandlat en heliumcistern på sin anläggning Göteborg. Cisternen är 26 meter lång och väger 66 ton!

Förbehandlingen bestod av hetvattentvätt med högtryck. Därefter blästring till renhetsgrad Sa 2½ enligt ISO 8501:1, med ytprofil medium (G) enligt ISO 8503-2.

Applicerat målningssystem är typ provat av slutkunden (Air Liquide) enligt korrosivitetsklass C5-I (Industry) enligt ISO 12944-5 med hög hållbarhetsklass (> 15 år). Målningssystemet består av zinkrik epoxi, järnglimmerpigmenterad (MIO) mellanfärg samt polyuretantäckfärg för bästa kulör- och glansbeständighet. Totalt färgskikt är 300 µm DFT och kulören är beige (RAL 1001).

Rostskyddsmålning kräver kompetens!