Olja & Gas – Offshore

JUNI 2017 – Nu börjar vårt arbete med bostadsmodulen till Martin Linge projektet utanför Norges kust gå mot sitt slut, och bostadsmodulen kommer snart att skickas ut från Göteborgs Hamn för vidare transport på pråm till Nordsjön. Detta har varit ett gigantiskt arbete för Alucrom som har pågått i nästan 2 år.

Bostadsmodulen består av 8 våningar, den är 48 meter hög, 33 meter lång och väger ca 3000 ton!

Alucrom har arbetat enligt den norska offshorestandarden NORSOK M-501, som ställer höga krav på både vår personal och våra interna inspektioner, där vi kontinuerligt har haft våra certifierade FROSIO-inspektörer på plats

Alucrom har utfört följande avancerade ytbehandlingar i projektet:

  • Invändig- och utvändig blästring & målning av de enskilda bostadsmodulerna på vår anläggning i Göteborg enligt NORSOK M-501 (system No 1 & System No 8).
  • Blästring & målning av samtliga montageskarvar efter svetsning av de enskilda modulerna till en komplett enhet.
  • Brandskyddsmålning för kolvätebränder (olja & gas). Totalt 5 mm skikttjocklek. System No 5A enligt NORSOK M-501.
  • Sprutmetallisering & målning av stålstrukturen till helikopterplattan med ren aluminium (Al 99,5), totalt 200 µm DFT. System No 2A enligt NORSOK M-501.