Olja & Gas – Onshore

JANUARI 2017 – Alucrom utför kontinuerligt invändig och utvändig cisternmålning på samtliga raffinaderier i Sverige och på de flesta oljedepåer. Vi är också den entreprenör som har mest erfarenhet och kan visa upp flest referenser inom denna typ av ytbehandling.

När det gäller invändiga beläggningar använder vi certifierade färgprodukter enligt föreskriften MSBFS 2014:5. Detta innebär att vår kund kan erhålla ett längre inspektionsintervall om 12 år istället för 6 år som gäller för omålad cistern eller cistern målad med en icke certifierad färgprodukt.

Alucrom är idag kompletta för ytbehandlingar inom olje- och gasindustrin (onshore & offshore) samt inom petrokemiindustrin. Vi kan bland annat utföra:

  • Invändig- och utvändig cisternmålning
  • Rätt ytbehandling för att undvika CUI = Korrosion under isolering, på cisterner, kärl och rörledningar.
  • Sprutmetallisering i våra verkstäder eller på plats hos kund
  • Brandskyddsmålning (för kolvätebränder) i våra verkstäder eller på plats hos kund.
  • Betong och golvbeläggningar inklusive impregnering
  • Beläggning av heta ytor under drift
  • Inspektioner av objekt (före/efter) av certifierade FROSIO- inspektörer


Vår Erfarenhet – Din Trygghet.