Papper & Massa – Rörbryggor

MARS 2017 – Södra Cell genomför en investering på ca 700 miljoner SEK på sitt massabruk i Mörrum. Projektet pågår och kommer att avslutas under november 2017.

En del av investeringen består av nya rörbryggor till massaproduktionen. Alucrom har fått förtroendet att ytbehandla dessa på sin anläggning i Nyvång utanför Helsingborg. Vi kommer att ytbehandla 32 stycken rörbryggor under projektet och varje rörbrygga väger mellan 7-10 ton.

En stark bidragande orsak till att vi lyckades säkra detta projekt var vår kompletta certifiering inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), HMS (OHSAS 18001) samt inom utförande (EN 1090-1) i samtliga utförandeklasser (EXC 1 – EXC 4).

Ytbehandlingen utförs enligt SSG´s Ytskyddsstandard och målningssystemet är valt enligt standarden SSG 1006. Färgsystemet har följande beteckning:

SSG 1006-GB40-GS100-TB60-SSG22

Denna kod visar att färgsystemet består av en zinkrik grundfärg, en järnglimmerpigmenterad mellanfärg och en polyuretantäckfärg med en total skikttjocklek på 200 µm DFT, samt att kulören är enligt SSG´s kulörstandard (SSG 22 = grön)

Alucrom AB är som enda målningsentreprenör med som ledamot i SSG´s Ytskyddskommitté. Ytskyddskommitténs arbetsuppgifter består till stor del att uppdatera befintliga SSG standarder inom området ytbehandling mot senaste internationella standard, samt att föreslå ändringar och tillägg som främjar kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom fackområdet. 

Alucroms Erfarenhet & Kunskap – Din Trygghet!