Papper & Massa – Södra Cell

MAJ 2017 - Södra Cell har investerat ca 4 miljarder SEK i massabruket i Värö. Med investeringen kommer Södra Cell Värö att nästan fördubbla sin massakapacitet, från dagens 425 000 ton till 700 000 ton per år. Det innebär att fabriken blir en av de fem största producenterna av barrsulfatmassa i världen.

Alucrom har som mest haft 25 man igång inne på massabruket för diverse ytbehandlingsuppdrag under investeringsperioden. Dessutom har Alucrom ytbehandlat samtliga rörbryggor i projektet på sin avdelning i Helsingborg. Allt ytbehandlingsarbete har utförts enligt SSG (Standard Solutions Group) och deras ytbehandlingsstandard specialanpassad för papper och massaindustrin.

Alucrom är med som expert och ledamot som enda utförande ytbehandlingsentreprenör i SSG´s ytskyddskommitté, där ytskyddsstandarden hela tiden utvecklas. Avancerad ytbehandling kräver kompetens!