Papper & Massa – Stora Enso, Skutskär

APRIL 2017 – Alucrom har utfört blästring & målning av en stålstomme till massabruket Stora Enso i Skutskär. All ytbehandling har utförts enligt kravspecifikationen SSG, som är skogsindustrins teknikstandard på vår anläggning i Gävle.

Målningssystemet som är applicerat uppfyller standarden SSG 1005 som gäller nymålning av metalliska material. Målningssystemet har följande beteckning: SSG1006-GB40-TD160-SSG26.

Detta visar att balkarna är blästrade till renhetsgrad Sa 2½ enligt ISO 8501-1 med ytprofil medium (G) enligt ISO 8503-1. Därefter är balkarna målade med en zinkrik epoxi med skikttjocklek 40 µm samt med en hartsmodifierad epoxi på totalt 160 µm. Total skikttjocklek är 200 µm och kulören är enligt SSG 26 (blå).

Det är av yttersta vikt att balkarna packas på rätt sätt för att undvika transportskador och därmed omfattande bättringsmålning efter montage. Alucrom sitter med i SSG´s Ytskyddskommitté som den enda ytbehandlingsentreprenören, vilket garanterar våra kunder ett förstklassigt arbete helt i enlighet med SSG standardens kravspecifikationer.