Referenser 2010

 • Offshore - Subsea

  Alucrom har under november och december 2010 utfört blästring och målning av ett offshoreprojekt åt en norsk beställare.

 • Tankmålning

  Alucrom har ytbehandlat en större tank på sin auktoriserade målningsstation Arendal i Göteborg.

 • VOPAK, Skarviksterminalen

  Alucrom har blästrat och rostskyddsmålat totalt 13 cisterner på VOPAKS terminal i Skarvikshamnen.

 • Papper och Massa

  Alucrom har under många år levererat sina ytbehandlingstjänster åt papper- och massaindustrin.

 • Tankmålning - Flytande tak

  Alucrom har under sommaren 2010 blästrat & målat ett flytande tak på en bensintank inne på ett av raffinaderierna i Sverige.

 • Vattenkraft - Tilloppstub

  Alucrom har under sommaren 2010 blästrat & rostskyddsmålat en tilloppstub i Väne Ryr strax utanför Uddevalla.

 • Kärnkraft

  Alucrom är ett av få företag i Sverige som är godkända att arbeta inom kärnkraftsindustrin.

 • AtmosFear/Lisebergstornet

  Alucrom kommer att ytbehandla Lisebergstornet i samband med dess ombyggnation till den nya attraktionen "AtmosFear" som skall stå färdig säsongen 2011.

 • Gasklocka i Kristianstad

  Alucrom har under våren rostskyddsmålat en gasklocka på centrala reningsverket i Kristianstad.

 • Göteborgshjulet

  Alucrom AB har ytbehandlat balk till Göteborgs nya turistattraktion (Göteborgshjulet) vid Lilla Bommen i centrala Göteborg.

 • Bro på Roslagsbanan

  Alucrom har utfört blästring och ommålning av bron på Roslagsbanan över Roslagsvägen vid universitetet i Stockholm.

 • Rörunderhåll inom processindustrin

  Alucrom utför löpande underhållsmålning på flera olika processindustrier. Oftast utförs dessa som sk "area underhåll" dvs att företagen underhåller area för area inom anläggningen under en flerårsperiod.