Referenser 2011

 • Raffinaderi Norge

  Alucrom har under hösten utfört invändig och utvändig ytbehandling av en lagringscistern på ett av raffinaderierna i Norge.

 • Olja och Gas - Raffinaderi

  Alucrom utför kontinuerligt blästring, rostskyddsmålning, metallisering och brandskyddsmålning på samtliga raffinaderier i Sverige.

 • Fyrishov Multihall - Uppsala

  Alucrom AB utför blästring och rostskyddsmålning av totalt 48 st stålbalkar för Fyrishov arena i Uppsala.

 • Gasklocka - Klagshamn

  Alucrom AB har utfört blästring och rostskyddsmålning av en gasklocka i Klagshamn strax utanför Malmö.

 • Olja och Gas - Offshore

  Alucrom AB har utfört blästring, sprutmetallisering samt rostskyddsmålning av en boj som kommer att placeras utanför Skottlands kust.

 • Oljeutlastningsutrustning - Karlshamn

  Alucrom AB har under sommaren 2011 utfört blästring och rostskyddsmålning av utrustning för lossning- och lastning av olja i Karlshamns hamn.

 • Emporia - Malmö

  Alucrom AB har genom sin beställare utfört rostskyddsmålning & brandskyddsmålning på plats under bygget av Malmös nya köpcenter "Emporia".

 • Göteborgs Hamn

  Alucrom har fått en order av Göteborgs Hamn AB att underhållsmåla räckena till Torshamnspiren längst ut i Göteborgs oljehamn.

 • Stockholms Hamn

  Alucrom har erhållit en totalentreprenad av Stockholms Hamn AB. Kontraktet innebär blästring och rostskyddsmålning av en matargång/passagerargång på kaj 2 i Frihamnen, Stockholm.

 • STATOIL

  Alucrom AB har tecknat ett entreprenadkontrakt med Svenska Statoil AB att på utförandeentreprenad rostskyddsmåla 16 cisterner på 6 av deras oljedepåer.

 • Forsmark Kärnkraftverk

  Alucrom har på sin anläggning i Stockholm utfört ytbehandlingsrenovering av totalt 9 st. kylvattenpumpar till Forsmarks kärnkraftsverk.

 • Armé trailers

  Alucrom har säkrat en större lackeringsorder av totalt 91 stycken trailers för svenska armén.

 • Tunga fordon

  Alucrom utför lackering av tunga fordon på flera av sina anläggningar.

 • Olja och Gas, Statoil

  Alucrom har fått en order på att utföra blästring och rostskyddsmålning invändigt i totalt 23 cisterner på STATOILS smörjmedelsfabrik i Nynäshamn.

 • Tunga Fordon - Stockholm

  Den 1 januari 2011 etablerar sig Alucrom i TBT´s anläggning i Stockholm (Tunnelbanan Teknik Stockholm AB).