Referenser 2013

 • Entreprenadmaskiner

  Alucrom utför på flera av sina anläggningar ytbehandling av begagnade entreprenadmaskiner

 • Nidingen - Dubbelfyrar

  Alucrom AB har antagit en lite speciell utmaning, genom att som totalentreprenör renovera dubbelfyrarna på Nidingen strax utanför Varberg i Halland.

 • Helikopterplatta-Linköping

  Alucrom har utfört ytbehandling av 18 stycken fackverksbalkar som tillsammans utgör en ny helikopterplatta till Universitetssjukhuset i Linköping.

 • Odenplan - Stockholm

  Stockholms stad bygger en ny stationsbyggnad på Odenplan i centrala Stockholm.

 • Arenastaden - Stockholm

  Alucrom utför blästring och målning av en trappa till den nya "Arenastaden" i Solna i norra Stockholm.

 • Olja och Gas - flytande tak

  Alucrom utför kontinuerligt blästring och rostskyddsmålning på Skandinaviens största raffinaderi som har kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år.

 • GC-Bro - Halmstad

  Alucrom utför blästring och rostskyddsmålning av en nytillverkad bro som kommer att placeras i Halmstad på Västkusten.

 • Alfa Laval - Heat Exchangers

  Alucrom utför kontinuerlig ytbehandling av samtliga gavlar till Alfa Lavals värmeväxlare som inte standard målas i egen regi.

 • Energi - Kärnkraft

  Ringhals är Sveriges största "el fabrik", som ett normalår producerar en femtedel av all el som förbrukas i Sverige.

 • GC-bro - Upplands-Väsby

  Alucrom har utfört blästring & rostskyddsmålning av en gång- och cykelbro i Upplands-Väsby strax norr om Stockholm.

 • Mossbergsbron - Trollhättan

  Alucrom AB utför blästring & rostskyddsmålning av Mossbergsbron i centrala Trollhättan. Bron är en nitad fackverkskonstruktion som var i stort behov av en ny ytbehandling.

 • Gascisterner

  Alucrom utför kontinuerligt blästring och rostskyddsmålning av gascisterner.

 • Lackering av fordon - Stockholm

  Några av våra anläggningar i Sverige är specialanpassade och utrustade för lackeringar av tunga fordon, trailers och bussar.

 • Påkörningsskydd

  Alucroms avdelning i Göteborg har utfört blästring & rostskyddsmålning av påkörningsskydd.

 • Tele 2 Arena - Stockholm

  Alucrom har utfört blästring och ytbehandling av stålkonstruktioner till Tele 2 Arena (Stockholmsarenan) som byggs utanför Globen i Stockholm.