Referenser 2014

 • Cape Liberty - New Jersey - USA

  2014 – Alucrom har ytbehandlat passagerarbryggorna till hamnen Cape Liberty i New Jersey. Hamnen ligger endast 11 km från New York City i USA.

 • Offshore - Living Quarter

  2014 - Alucrom utför blästring & rostskyddsmålning av en bostadsmodul som kommer att ingå i oljebolagets TOTAL´s nya gas- och oljefält utanför Bergen i Norge.

 • Lackering av entreprenadmaskiner

  2014 - Alucrom utför kontinuerligt lackering av begagnade entreprenadmaskiner på sina specialanpassade fordonsmålningsanläggningar som finns placerade på några strategiska platser i landet.

 • Stolpmålning

  2014 – Alucrom utför stolpmålning åt flera kommuner i landet.

 • Brandskyddsmålning - Citybanan

  2014 - Vid byggnationen av Citybanan i Stockholm, är kraven på säkerhet höga. Ett exempel är att alla stålkonstruktioner brandskyddsmålas.

 • Bro – Lund

  2014 – Alucrom har utfört målning av en bro över järnvägsspåren vid Lunds centralstation som invigdes år 1858.

 • Petrokemi - Trelleborg

  2014 - Alucrom har utfört ommålning av stålkonstruktioner och rörgator på en petrokemisk anläggning i Trelleborg.

 • Vågkraft - Fortum

  2014 - Alucrom utför blästring & rostskyddsmålning av stålkonstruktionerna till världens största vågkraftspark!

 • Stationsmålning

  2014 – På våra målningsstationer som är etablerade på många platser i Sverige & Polen klarar vi det mesta.

 • Vattenkraft – Fortum

  2014 – Alucrom har utfört blästring och rostskyddsmålning av utrustningen i Gävunda kraftstation.

 • Petrokemi – Helsingborg

  2014 – Alucrom har utfört blästring och målning av en skeppslastare på en petrokemisk industri i Helsingborg.

 • Norra Länken – Stockholm

  2014 – Alucrom utför färdigmålning av nya brokonstruktioner för Trafikverkets projekt ”Norra Länken” i Stockholm.

 • Passagerarbryggor – San Francisco

  2014 – Alucrom har utfört blästring och rostskyddsmålning av ett antal nya passagerarbryggor till San Francisco International Airport – USA. Allt ytbehandlingsarbete är utfört under kontrollerade förhållanden på två av våra blästrings- och målningsanläggningar i södra Sverige. Målningssystemet uppfyller korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944-2 på totalt 320 µm DFT. Arbetet levererades enligt tidplan och budget med komplett dokumentation på engelska inkluderat grund- och tilläggskontroller för ytbehandling enligt beställarens kravspecifikation.

 • Vasamuseet – Stockholm

  2014 – Alucrom har utfört ommålning av masterna på Vasamuseet i Stockholm under sommaren 2014.