Referenser 2015

 • Lackering av tunga fordon

  OKTOBER 2015 – Alucrom utför avancerad fordonslackering på 4 strategiskt placerade ytbehandlingsstationer för både spårbundna och rullande fordon.

 • Martin LInge LQ

  OKTOBER 2015 – Alucrom har utfört all ytbehandling för bostadsmodulen (LQ - living quarter) till projektet ”Martin Linge” som ligger i den norska sektorn av Nordsjön. Olje- och gasfyndigheten ligger 115 meter under vattenytan och produktionen beräknas starta under 2016.

 • Bromålning - Stockholm

  SEPTEMBER 2015 - Alucrom utför bromålning åt Skanska i Stockholm. Kontraktet består av att ytbehandla 2 nya järnvägsbroar i Tomteboda.

 • Stolpmålning – Gävle

  SEPTEMBER 2015 – På vår anläggning i Gävle ytbehandlar vi ca 30 0000 varmförzinkade belysningsstolpar per år.

 • SSAB – Luleå

  AUGUSTI 2015 – Alucrom har under sommaren utfört underhållsblästring inne på SSAB i Luleå under deras revisionsstopp. Produktionen stod stilla under 3 månader när masugn och stålverk skulle renoveras. Totalt satsade SSAB drygt en miljard på underhållsstoppet.

 • Norrvatten – Stockholm

  AUGUSTI 2015 – Alucrom har utfört blästring och ommålning av befintliga dricksvattenledningar åt Norrvatten i Stockholm. Vattenledningarna har varit i drift under hela entreprenaden.

 • Mälarhamnar - Köping

  AUGUSTI 2015 – Alucrom har utfört ytbehandling av en nytillverkad traversbana på sin anläggning i Lysekil. Traversbanan kommer att placeras hos Mälarhamnar AB i Köping.

 • Rörbroar – Skåne

  AUGUSTI 2015 – Alucrom har utfört blästring och rostskyddsmålning av två nya rörbroar i Skåne i närheten av Önnestad.

 • Energi – Alstom Power

  AUGUSTI 2015 – Alucrom AB har underhållsmålat totalt 17 transformatorstationer åt Alstom Power AB i Sverige under sommaren 2015.

 • Bromålning - Joensuu - Finland

  JUNI 2015 - Under våren 2015 har Alucrom etablerat sig i Finland. Vi har idag en blästrings- och målningsanläggning i staden Kalajoki norr om Vaasa i norra Österbotten på Finlands västkust. Dessutom utför vi kvalificerade ytbehandlingsentreprenader över hela Finland. Alucrom etablerades 1953 i Sverige, år 2003 i Polen och nu 2015 har vi en etablering även i Finland för kvalificerat ytskydd.

 • Oil & Gas - Offshore

  JUNI 2015 - Alucrom utför kvalificerad ytbehandling av bostadsmoduler för offshoreindustrin. Bland slutkunderna finns bland annat BP, TOTAL & STATOIL, som samtliga har godkänt våra procedurer och operatörer vilket är ett "skall" krav enligt deras specifikationer. Ett grundkrav för att få utföra arbete är oftast ett komplett certifierat verksamhetssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) samt HMS och arbetsmiljö (OHSAS 18001).

 • Energi - Kärnkraft

  Juni 2015 – Alucrom är en av väldigt få målningsentreprenörer som är godkända för att ytbehandla stålkonstruktioner till kärnkraftsindustrin i Sverige. I kärnkraftsindustrins ytbehandlingsstandard TBY (Teknisk Beskrivning Ytbehandling) ställs extremt stora krav på både utförande, inspektion och dokumentation över utfört arbete.

 • Mall of Scandinavia

  Juni 2015 – Mall of Scandinavia är arbetsnamnet på den nya galleria som byggs bredvid den nya nationalarenan för fotboll (Friends Arena) i Solna, strax norr om Stockholms innerstad. Mall of Scandinavia kommer att bli nordens största köpcenter när den invigs den 12 november 2015.

 • Råoljecistern, Norge

  Midroc Alucrom har utfört blästring & rostskyddsmålning av en råoljecistern (Crude Oil Tank) på ett raffinaderi i Norge under 2015.

 • Papper & Massa - Södra Cell

  MARS 2015 - Midroc Alucrom har lyckats säkra en stororder av rörbryggor för utbyggnaden på Södra cells massabruk i Värö.

 • Petrokemi – Stenungssund

  Januari 2015 – Alucrom AB har utfört vattenblästring och målning av en sfär på en av Stenungssunds största petrokemianläggningar.

 • Fordonslackering

  Januari 2015 – Alucrom har idag tre strategiskt placerade målningsstationer specialanpassade för lackering av tyngre fordon. Dessa ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Göteborgs Stad

  Februari 2015 – Alucrom har under februari genomfört ommålning av stolp- och mastfundament av gjutjärn åt Göteborgs Stad.