Referenser 2016

 • Offshore – Oil & Gas

  NOVEMBER 2016 – Midroc Alucrom har utfört komplett blästring och ytbehandling av en bostadsmodul för oljefältet ”Martin Linge” utanför Norge enligt kravspecifikationen NORSOK. Slutkunden är oljebolaget TOTAL.

 • Glasobelisken - Sergels Torg

  NOVEMBER 2016 - Midroc Alucrom har som totalentreprenör fått förtroendet att renovera ett av Stockholms mest kända landmärken, Glasobelisken på Sergels Torg i Stockholm.

 • Oil & Gas - Cisternmålning

  OKTOBER 2016 – Alucrom har under året genomfört cisternmålningar på samtliga raffinaderier i Sverige (Preem, St1, Nynäs) samt på flera oljedepåer runt om i landet.

 • Bro - Huskvarna

  OKTOBER 2016 - Alucrom har som totalentreprenör utfört komplett underhåll av en GC-bro i Huskvarna.

 • Bro – Trollhättan

  AUGUSTI 2016 – Alucrom har ytbehandlat en nytillverkad gång & cykelbro som kommer att placeras över Bergkanalen i Trollhättan, samtidigt som Trollhättan firar 100 år under 2016.

 • Järnvägsbro – Tervola – Finland

  AUGUSTI 2016 – Alucrom har under sommaren ytbehandlat en järnvägsbro utanför staden Tervola i finska Lappland. Tervola ligger drygt 5 mil nordost om Haparanda i Sverige.

 • Papper & Massa – Iggesund Paperboard

  JUNI 2016 – Alucrom utför ytbehandling av en nytillverkad rörbrygga till Iggesund Paperboard som tillverkar kartongprodukter och som ingår i skogsindustrikoncernen Holmen.

 • Skorsten - Stavanger

  JUNI 2016 - Alucrom har utfört blästring och rostskyddsmålning av en nytillverkad skorsten enligt EN 1090-1.

 • Tunga Fordon

  JUNI 2016 - Alucrom utför lackering av tunga fordon på fyra specialanpassade anläggningar strategiskt placerade i Sverige, vi kallar denna typ av ytbehandling för "dammfri lackering".

 • Offshore - Sprutmetallisering/Termisk Sprutning

  MAJ 2016 - Midroc Alucrom har utfört sprutmetallisering/Termisk Sprutning av stålstrukturen för helikopterplattan på bostadsmodulen för offshore projektet Martin Linge. Martin Linge är ett olje- och gas fält i Nordsjön utanför Norges kust.

 • Rysskranen – Trollhättan

  MAJ 2016 – Midroc Alucrom har på totalentreprenad utfört blästring & rostskyddsmålning av Rysskranen i Trollhättan.

 • Kulissbalkar - Göteborg

  APRIL 2016 - Alucrom har på sin avdelning i Göteborg utfört ytbehandling av gamla nitade balkar. Balkarna kommer att placeras som kulissbalkar vid Lilla Bommen i centrala Göteborg.

 • Containers & Lastväxlarflak

  APRIL 2016 – Alucrom utför ytbehandling av nya- och begagnade containers & lastväxlarflak. Bilderna visar ett nytillverkat kranflak på 35 m³ som vi har ytbehandlat på vår avdelning i Gävle.

 • Tunga fordon

  APRIL 2016 – Alucrom har utfört kvalificerad lackering på sin anläggning i Stockholm, som är 1 av totalt 19 ytbehandlingsanläggningar vi har i Sverige, Finland och Polen.

 • Oil & Gas – Onshore

  JANUARI 2016 - Alucrom utför avancerad ytbehandling på samtliga raffinaderier i Sverige (Preem, St1, Nynäs).

 • Gång- och cykelbro – Kungens Kurva

  FEBRUARI 2016 – Alucrom utför ytbehandling av den nya GC-bron över E4:an mellan Kungens Kurva och Skärholmen i Stockholm. Bron ingår i projektet ”E4 Förbifart Stockholm” och totalentreprenör är PEAB.