Serieproduktion

FEBRUARI 2017 – På våra fasta anläggningar för avancerad ytbehandling utför vi blästring & målning av många olika typer av produkter och konstruktioner.

Några av anläggningarna är anpassade för stort, tungt, och långt gods som ställer stora krav på bland annat lyftkapacitet samt storlek på blästrings- och målningshallarna. Vi har avdelningar som klarar av att lyfta upp till 80 ton. På andra avdelningar ytbehandlar vi mer detaljer i serier, där fokus istället ligger på produktionshastighet och snabb packbarhet.

Bilderna visar en av våra två conveyerbanor på vår anläggning i Hässleholm i norra Skåne. Denna bana har 78 vagnar som klarar av 150 kg/vagn. Banan är optimerad för att kunna hantera lätta till medeltunga produkter med en hög produktionshastighet samtidigt som vi undviker liggmärken som hade uppstått om vi istället hade försökt att ytbehandla godset på rullande vagnar. För kunden innebär detta en rationell hantering där endast ett påhäng och ett avhäng är nödvändigt genom hela ytbehandlingsprocessen. Detta ger också kunden en kostnadseffektiv och snabb ytbehandlingsprocess som lämpar sig bäst för detaljer som serietillverkas och som skall ytbehandlas med samma typ av målningssystem.

Vår erfarenhet av conveyermålning sträcker sig från enkel verkstadsgrundfärg till kompletta målningssystem anpassade för den norska offshoreindustrin enligt ytbehandlingsstandarden NORSOK M-501. Under fliken ”Våra Anläggningar” hittar Ni kapaciteten på alla våra anläggningar i Sverige, Finland och Polen.