Blästring, Rostskyddsmålning och Industrilackering i fast verkstadslokal

Alucrom har 19 egna målningsstationer i Sverige, Finland och Polen. Inget är för litet och inget är för stort, från små serietillverkade detaljer som vi ytbehandlar i våra conveyerbanor och ugnstorkar, till gastankar med en vikt på över 80 ton och brosektioner på 45 meters längd – vi klarar det mesta!

I våra fasta blästrings- och målningsanläggningar kan vi under kontrollerade miljöbetingelser utföra all typ av förbehandling och ytskydd. Från enkel verkstadsmålning till de mest avancerade målningssystemen i samtliga korrosivitetsklasser enligt ISO 12944, EN 1090-2 samt enligt NORSOK M-501.

Dessutom lackerar vi tunga fordon, utför brandskyddsmålning, sprutmetallisering/termisk sprutning och termoplastbeläggning på våra anläggningar.

Alla våra avdelningar är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt vårt EN 1090-1. Detta är vi ensammma om i Sverige!

Alucrom levererar dokumenterad kvalitet med garanti på utförda arbeten. Samtliga arbeten i våra målningsstationer utförs enligt våra allmäna leveransbestämmelser "ABSA", – Allmänna Bestämmelser Stationsmålning Alucrom.

Efter mer än 60 år (etablerat 1953) med verksamhet inom blästring, rostskyddsmålning och industrilackering har vi teknisk "know-how" och enorm erfarenhet av alla förekommande ytbehandlingsmetoder!

Din produktivitet – Vårt fokus!

Innovativa lösningar och i många fall unika produktionsmetoder leder till ökad produktivitet och sänkta kostnader för våra kunder! Denna film från vår anläggning i Arendal utanför Göteborg är ett exempel på hur vi arbetar och tänker på Alucrom: