Blästring och Rostskyddsmålning i fält

"Broar, cisterner, kranar & dammluckor är bara några exempel på stålkonstruktioner som vi ytbehandlar på plats!" Från enklare ytbehandlingar till de mest avancerade målningssystemen i samtliga korrosivitetsklasser enligt ISO 12944, EN 1090-2 samt enligt NORSOK M-501 - Vi klarar det mesta!

Allt som inte går att transportera till våra fasta anläggningar för blästring & målning, ytbehandlar vi på plats.

Med fyra strategiskt placerade avdelningar i landet med både mycket utrustning och utbildad personal har vi en enorm projektförmåga och klarar av att genomföra flera större entreprenader samtidigt över hela Sverige och utomlands.

Vi utför blästring, rostskyddsmålning, brandskyddsmålning och sprutmetallisering i fält på våra kunders anläggningar och egendom.

Vårt fokus ligger på hög kvalitet, stor miljöhänsyn, säker arbetsmiljö och på vår tidplan.

Vi har stor erfarenhet att arbeta både som utförandeentreprenör (enligt AB04) likväl som totalentreprenör (enligt ABT06) i våra projekt.

Certifikat & Utbildad personal

Alucroms entreprenadverksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS 18001. Dessutom är vår entreprenadavdelning auktoriserad i rostskyddsmålning av "Auktorisationsnämnden för Rostskyddsmålning" för blästring & rostskyddsmålning på fältarbetsplatser = Typ F.

Vi har flertalet utbildade "Diplommålare" i vår entreprenadorganisation samt ett antal utbildade FROSIO-inspektörer (Inspector Level 3) enligt NS 476.

Exempel på utbildningar som vår entreprenadpersonal har genomgått är:

 • Kemiska Arbetsmiljörisker inkusive härdplaster (AFS 2014:43)
 • Arbete med högtrycksstråle (AFS 1994:54)
 • Diplommålarutbildning
 • Chartek Fireproofing Applicator Training School
 • Bas-P/Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljöverkets krav)
 • Irata International Rope Access
 • Arbete på väg
 • Fordon på väg
 • Mobila arbetsplattformar A1-B3
 • Heta Arbeten
 • SSG Entre
 • SSG Entre Kemi
 • ID06

Referensprojekt

Spektakulära rostskyddsuppdrag har exempelvis varit Öresunds-
bron, Älvsborgsbron i Göteborg, kranar i Göteborgs hamn, K-märkta radiomaster i Grimeton, Turning Torso i Malmö, Globen Skyview i Stockholm och Holmenkollen utanför Oslo.

Vi har stor erfarenhet från blästring & målning inom processindustrin med tyngdpunkt på oljeraffinaderier, oljedepåer, petrokemi, papper & massa samt inom energisektorn (Vattenkraft, Värmekraft, Vindkraft & Vågkraftsinsdustrin).

Alucrom AB är även ett av få företag som har tillstånd att utföra arbete inom kärnkraftsindustrin. Vi har certifierad, säkerhetsklassad & strålskyddsutbildad personal för denna typ av arbete.

Vår omfattande maskinpark hjälper oss att snabbt mobilisera rätt utrustningsnivå för det enskilda uppdraget.

Utrustning:

 • > 130 blästerklockor
 • > 130 färgpumpar inklusive flertalet 2-komponentspumpar
 • > 50 kompressorer (diesel & el)
 • > 30 lastbilar, truckar & baklastare
 • > 100 sandsilos och sugcontainers
 • > 100 mätinstrument och kontrollutrustning

Rostskyddsmålning kräver kompetens!